Hepimiz İlkel Bir Sözsüz İletişim Dilini Paylaşıyor Olabiliriz

Atlanta'daki Georgia Eyalet Üniversitesinde gerçekleştirilen bir araştırma 100 Türkçe ve İngilizce konuşan çocuğu inceledi. Çalışma kapsamında sessiz jestler ile konuşurken gerçekleştirilen jestler arasındaki farklılıklar incelendi. Araştırma bulguları, kesin olmamakla birlikte, hepimizin dil öğrenmeye başladığımızda geçersiz kılınan veya değiştirilen bazı ilkel sözsüz iletişim

Devamı →
71 kez okundu
3 okuma süresi