/

Dünyadaki Yaşam, Volkanik Yıldırım Kaosundan Doğmuş Olabilir

  • Antik Dünya’da yaşamın ortaya çıkışı, yıldırım ve volkanik patlamaların etkisiyle şekillenmiş olabilir.
  • Jeolojik kanıtlar, bu fenomenlerin fosfor ve azot gibi temel elementlerin erken yaşam formları için erişilebilir hale gelmesinde kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

Antik Dünya’da yaşamın ortaya çıkışı, gökyüzünde çıtırdayan şimşeklerin kaotik enerjisinden ve volkanların uçucu patlamalarından önemli ölçüde etkilenmiş olabilir. Son jeolojik kanıtlar, bu olayların fosfor ve nitrojen gibi temel elementlerin erken yaşam formları için erişilebilir hale gelmesinde çok önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Sorbonne Üniversitesinden yer bilimci Adeline Aroskay liderliğindeki araştırmacılar, patlamalardan kaynaklanan volkanik birikintilerde önemli miktarda nitrat keşfetti. Bu bulgu, volkanik yıldırımın yaşamın ortaya çıkışı için hayati önem taşıyan bir süreç olan nitrojenin sabitlenmesinde etkili olabileceği fikrini destekliyor.

Nitrojen, Dünya atmosferinde bol miktarda bulunmasına rağmen biyolojik süreçlerde kullanılabilmesi için nitratlar veya amonyak gibi daha reaktif bileşiklere dönüştürülmesi gerekiyor.

Artık yaşam var olduğuna göre bitkilerin köklerinde yaşayan mikroplardaki gibi biyolojik süreçler bu süreci hızlandırabiliyor. Yapay endüstriyel teknikler aynı zamanda tank yüküyle nitrojen ve amonyak gibi bileşikleri dışarı pompalayabilir.

Ancak yaşamın ortaya çıkmasından önce nitrojen fiksasyonunu başlatmak için biyolojik olmayan bir sürece ihtiyaç vardı. İşte burada elektrik yani yıldırım devreye giriyor. İlk kez 1784’te belirlendiği gibi elektrik deşarjları nitrojeni sabitleyebiliyor.

Ayrıca, devasa kül bulutlarının tetiklediği volkanik patlamalar sırasında şimşek her yerde mevcut olduğundan dolayı bilim insanları, volkanik yıldırımların yaşamın dünyaya girmeden önce azot döngüsünü tetiklemede bir rol oynamış olabileceğini düşünüyor.

Deneysel çalışmalar, bunun mümkün olduğunu gösterdi ancak bu sürecin sonucu olarak nitrojenin sabitlendiğine dair jeolojik kanıtlar henüz çok zayıf.

Çalışma, Türkiye ve Peru’daki patlamalardan kaynaklanan antik volkanik çökeltilerde 1,6 ila 20 milyon yıl öncesine ait nitratların mevcut olduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık 55.000 ila 75.000 yıl önce meydana gelen patlamalardan alınan örnekler de nitrat içeriyordu. Bulunan nitrat konsantrasyonları önemli düzeydeydi ve muhtemelen uzun periyotlar boyunca aşamalı süreçler yerine volkanik olaylar sırasında oluşmuştu.

Ayrıca yataklardaki kükürt ve klorun varlığı, volkanik bir kökene işaret ediyor ve bu da volkanik yıldırımın nitrojen sabitlenmesinde rol oynadığı hipotezini destekliyor. Bu keşif, yalnızca Dünya’nın ilk süreçlerine ışık tutmakla kalmıyor aynı zamanda dünya çapındaki nitrat yataklarının yorumlanmasına ilişkin bilgiler de sağlıyor.

Araştırmacılar, büyük patlayıcı volkanik olayların ortalama 60 teragram nitrojeni sabitleyebileceğini ve potansiyel olarak yaşamın ortaya çıkması için gerekli bileşenlere katkıda bulunabileceğini tahmin ediyor.

Bu bulgu, havadan gelen patlamaların Dünya’daki erken yaşam için gerekli bileşenleri sağlamada oynamış olabileceği benzersiz rolün altını çiziyor.

Derleyen: Eliz Canyurt

Eliz Canyurt

Keşfetmeye olan tutkusuyla deneyimler elde etmek için fırsatları değerlendiren bir tasarım öğrencisi. Yaratıcılığını ve pozitifliğini her zaman ön planda tutarak öğrenmeye ve gelişmeye ilgili olan Eliz, bu yeni deneyimini ise gündemi yakından takip edebileceği ve kendini yazarlık konusunda geliştirebileceği dijitaliyidir’de sürdürüyor. Eliz’in dijitaliyidir için sloganı “Dijital geleceği şekillendireceği için iyidir.” oldu.

Bir yanıt yazın