Yeni Araştırma: Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Olumlu Etkileri

Genç kullanıcılar, sosyal medyanın hayatlarında ve ilişkilerinde büyük ölçüde olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyor.

Pew Research’ün yaptığı çalışma, gençlerin sosyal medya platformları ile nasıl bağlantı kurduklarına ve günlük deneyimlerinde sosyal medya iletişiminin iyi ve kötü yönlerini nasıl gördüklerini inceliyor.

Pew:

“10 gençten 8’i, sosyal medyada arkadaşlarının hayatlarında neler olup bittiğini görmenin onları daha yakın hissettirdiğini, %71’i de sosyal medyanın yaratıcı yönlerini gösterebilmek için bir yer olduğunu söylüyor.

Gençlerin çoğu sosyal medyanın onlara bağlantı, yaratıcılık ve destek alanı sunduğunu söylüyor

Arkadaşlarının hayatında neler olup bittiğini görmenin daha bağlantılı hissettirmesi

Yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmaları için bir alanın olmasından hoşnutluk

Zor zamanlarda onlara destek olacak insanların bulunmasından hoşnutluk

Daha çok kabul görmek

Arkadaşları ve bağlantıları sayesinde onlarda olumsuzdan ziyade olumlu etkiler yarattığı

%32’si çoğunlukla olumlu – %59’u ne olumlu ne de olumsuz – %9’u çoğunlukla olumsuz

Çoğunlukla olumlu diyenlerin nedenleri:

Bağlantılar/Sosyalleşme: %46

Bilgi ve öğrenme: %25

Eğlence: %14

Olumlu şeyler görmek/Negatiflikten kaçmak: %7

Ruh sağlına iyi gelmesi: %6

Öyle hissettirdiği için: %2

Diğer nedenler: %5

Not: Anketi cevaplayan gençler 13 ila 17 yaş aralığındadır. Gençlerin %13’ü bu soruya cevap vermediği için onlar verilere yansıtılmamıştır. Listenin toplamı %100’ü geçebilir çünkü birden fazla cevaba izin verilmemiştir.

Daha spesifik bir analiz, genç kızların sosyal medyayla ilişkili dramadan kaynaklı bunalım eğiliminin daha yüksek olduğunu ve sosyal medyanın kendi hayatları hakkında daha kötü hissettirdiğini söyleme olasılıklarının da erkeklerden daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Drama yüzünden bunalmış hissetme: Erkekler %32 – Kızlar %45

Arkadaşlarının onları her şeyin dışında bırakması: Erkeklerde %25 – Kızlarda %37

Çok yorum veya beğeni alacak içerik paylaşmak için hissedilen baskı: Erkeklerde %27 – Kızlarda %37

Kendi hayatlarını daha kötü görme: Erkeklerde %18 – Kızlarda %28

Veriler, sosyal medya bağlantısının olumsuz etkileri ve özellikle kadın kullanıcılar için zararlı karşılaştırmalar hakkındaki genel fikir birliğini yansıtıyor.

Rapor, gençlerin sosyal uygulamaları nasıl kullandıklarına ve bu tür bağlantılardan ne gibi faydalar elde ettiklerine dair daha fazla perspektif sağlıyor.

Arda Yardımsever

Kürselleşmiş dünyanın içine doğan bir Z kuşağı. Dil bilime olan ilgisi sayesinde dünya vatandaşlığı pasaportunu doğuştan alan biri.

Arda’nın dijitaliyidir için sloganı “dijital eğer siz dünyaya açıksanız iyidir” oldu…

Mail: arda@dijitaliyidir.com

Bir yanıt yazın