/

Türkiye’nin 12 Eylül’e Dair İlk Dijital Müzesi ve İnsan Hakları Arşivi Açıldı!

Türkiye’nin 12 Eylül 1980 darbesine dair ilk dijital müzesi olan Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi, darbenin 42. yılında Moda sahnesinde açıldı.

Türkiye Araştırmaları Enstitüsü tarafından kolektif bir çalışma ile hazırlanan dijital müze ve arşivin açılışı geçtiğimiz gün Kadıköy Moda sahnesinde sergi ve resepsiyon ile birlikte gerçekleştirildi. Pazar gününe kadar ziyarete açık olan sergi, belgesel gösterimleri ve atölyeler gibi etkinliklerle desteklenecek. Akademisyenler, hukukçular ve çeşitli sanatçılardan oluşan müze ekibinin direktörlüğünü; sanatçı, aktivist ve yazar Aylin Tekiner ile insan hakları savunucusu ve sözlü tarihçi Eylem Delikanlı paylaşıyor.

Dijital müze “https://www.bellekmuzesi.org/” adresinde erişime açık olmakla birlikte 80 darbesinin ardından başlayan toplumsal ve hukuki süreçler, insan haklarına dair ihlaller, adalet mücadelesi gibi birçok başlığa ışık tutarken temelde darbe sürecinde insanlığa karşı işlenen suçları görünür kılmayı hedefliyor. “Müze, İşkence Haritası, Koleksiyon ve Demokrasi Süreci” isimli başlıklara ayrılmış müzede, arşivden çeşitli fotoğraf ve belgeleri görmek de mümkün.

Bir yanıt yazın